در صورت هرگونه سوال  به نشانی‌ bodogift@gmail.com ایمیل بزنید و یا از طریق چت سایت در پایین صفحه یا فرم تماس زیر با ما تماس بگیرید.

ما به تمامی سوال‌ها طی‌ ۲۴ ساعت جواب خواهیم داد. اگر در رابطه با سفارش خود تماس میگیرد، لطفا شماره سفارش خود را هم ذکر کنید.

آیدی پشتیبانی در دیسکورد: Ace#2020-

ساعت کاری : ۱۰ تا ۲۴

منو