در صورت داشتن هرگونه سوال  به نشانی‌ bodogift@gmail.com ایمیل بزنید و یا از طریق چت سایت در پایین صفحه و یا فرم تماس زیر با ما تماس بگیرید.

ما به تمامی سوال‌ها در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد. اگر در رابطه با سفارش خود تماس میگیرید، لطفا شماره سفارش خود را هم ذکر کنید.

آیدی پشتیبانی در دیسکورد: Ace#9085-

ساعت کاری : ۱۰ تا ۲۴

منو