در صورت هرگونه سوال  به نشانی‌ bodogift@gmail.com ایمیل بزنید و یا از طریق چت سایت در پایین صفحه یا فرم تماس زیر با ما تماس بگیرید.

ما به تمامی سوال‌ها طی‌ ۲۴ ساعت جواب خواهیم داد. اگر در رابطه با سفارش خود تماس میگیرد، لطفا شماره سفارش خود را هم ذکر کنید.

آیدی پشتیبانی در دیسکورد: AcePik#2020

آیدی پشتیبانی در تلگرام : @MAli_NG

شماره تماس پشتیبانی : ۰۹۹۰۲۰۴۲۵۰۰

ساعت کاری : ۱۰ تا ۲۴

منو

نیترو بوست 1 ماهه

یکی بخر 2 تا ببر !

دیسکورد نیترو

تا پایان دوشنبه