شرایط و مقررات سایت بدو گیفت

 

۱- برای انجام به موقع سفارش ، مشتری موظف می باشد اطلاعات صحیح وارد کند و درصورتی که اطلاعات اشتباه وارد شود باعث ایجاد تاخیر در انجام سفارش شود مقصر مشتری می باشد

۲- در صورت خرید از سایت مبلغ خرید به هیچ وجه برگشت نمی خورد پس لطفا در خرید خود دقت کنید

۳- اگر پس از خرید از سایت و پرداخت مبلغ از سمت مشتری سفارش او به هر دلیلی انجام نشود سایت بدو گیفت موظف است مبلغ مشتری به او بازگرداند

۴- مشتری حتما باید شماره تماسی در دسترس و روشن را در سایت ثبت کند در غیر این صورت هرگونه تاخیر در انجام سفارش یا معلق ماندن سفارش به عهده مشتری خواهد بود

۵- اطلاعات جمع آوری شده از مشتری نزد سایت بدو گیفت به امانت نگهداری می شود

 

خرید از سایت به منزله قبول شرایط و مقررات سایت بدو گیفت میباشد

منو